top of page

ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:

  1. ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ RAYESIMMONS, LLC ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ Raye Simmons ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:

  2. ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ: ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, RAYESIMMONS, LLC ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ RAYESIMMONS, LLC ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਸੋਧ, ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

  3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਚਰਣ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।

  4. ਬੇਦਾਅਵਾ: RAYESIMMONS, LLC ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ-ਉਪਲਬਧ" ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

  5. ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ RAYESIMMONS, LLC, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  6. ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਨੂੰਨ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

bottom of page